Våra egna läger


ARBETSDAGAR SOMMAR 2021, praktiskt arbete runt gården och kristen gemenskap

Period I   9-13 juni, värd Henrik Rådberg
Period II  9-15 augusti, värd Gunnar Löfgren
Period III 25-29 augusti, värd Roland Johansson

Du väljer själv vilka dagar du kommer och hur mycket tid du vill lägga på arbete, Arbetar du 6 timmar/dag betalar du ingenting för mat och husrum, arbetar du 3 timmar/dag betalar du 50%. Tillsammans med de andra deltagarna samlas ni regelbundet för kaffe, samtal och bön och deltar i morgonbön, aftonbön och andra samlingar på gården i mån av tid och intresse.

Anmälan:
Period I: henke@hallihatten.se
Period II: info@credofjallgard.se
Period III: dinkurs.se/2021senior1


KONFIRMANDLÄGER 17 juni - 11 juli

Se credofjallgard.se/konfirmation


FAMILJELÄGER 26-31 juli

Värd: Henrik Rådberg

Välkommen på sommarläger för familjer och andra på fjällgården. Under en vecka träffas vi på sommarfjället för gemenskap, andakt, fjällvandring och andra utflykter. Credo Junior ordnar samlingar och aktiviteter för låg- och mellanstadieåldern. Mer information

Anmälan: dinkurs.se/familjelager2021


KONFAÅTERTRÄFF för 2020 års läger 5-9 aug

Anmälan: dinkurs.se/atertraff2021


SENIORLÄGER

Värd: Hans Lindholm

Inbjudan och information

Seniorläger 1 (med arbetsdagar): 25-29 augusti  Program läger I
Seniorläger 2: 29 augusti - 2 september               Program läger II

Anmälan Läger 1: dinkurs.se/2021senior1
Anmälan Läger 2: dinkurs.se/2021senior2


BIBELHELG med Anders Sjöberg 16-19 september

Mer information kommer under sommaren...

Frågor? Kontakta info@credofjallgard.se


RETREAT FÖR LÄRARE och andra intresserade 23-26 september

”Kom alla ni som är trötta…” – Återhämtning för kropp och själ

Rolf och Titti Nordemar

Mer information...

Anmälan: dinkurs.se/retreat2021


FJÄLLGÅRDSFESTEN på Credo fjällgård 8-10 oktober

Med invigning av föreståndarbostaden Nya Rönneseths

Mer information kommer under sommaren...

Frågor? Kontakta info@credofjallgard.se


ÄKTENSKAPSKURSEN 28-31 oktober

En praktisk kurs som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv

Lars och Nenne Häggberg

Mer information...

Anmälan: dinkurs.se/aktenskapskursen2021


ALLHELGONALÄGER 3-7 november, för ungdomar 16-25 år


NYÅRSLÄGER FÖR UNGA VUXNA  27 december-1 januari